FAQS 
บริษัท ไชน่า ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายอะไหล่แท้ และ อะไหล่คุณภาพ รถบรรทุกไซโนทรัค อะไหล่ตัวถัง ทั้งภายในและภายนอก อะไหล่เครื่องยนต์ เกียร์ ช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาเรื่องอะไหล่ โทร 02-539 5640-41, โทรสาร 02-532 5762, มือถือ 085-354 4122  Lind Id : capt580


   
อะไหล่รถไซโนทรัคหายาก
ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะมีบริษัทฯที่ทำธุรกิจอะไหล่รถบรรทุกไซโนทรัคโดยเฉพาะ ซึ่งรู้และเชี่ยวชาญจริง
   
อะไหล่ไม่ทนทาน
อะไหล่รถบรรทุกไซโนทรัค มีหลายเกรด ซึ่งอะไหล่แท้ตรงจากโรงงานไซโนทรัค จะมีมาตรฐาน แต่ถ้าต้องการราคาย่อมเยา จะเป็นอะไหล่เทียบ ซึ่งต้องพิจารณาคุณภาพด้วย เพราะต่างเกรดก็ต่างคุณภาพ
   
อะไหล่เทียบคุณภาพหรือไม่
ต้องคำนึงถึงอะไหล่เทียบคุณภาพสูง ซึ่งต้องคัดแล้ว สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง